(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ کویینزلند استرالیا در 23 ژوئن 2017 فعالیت‌هایی در جهت روشنگری حقیقت در میدان کینگ جورج شهر بریسبین برگزار و برای دادخواست‌ پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ با مجوز دولت امضاهایی را جمع کردند. در عصر همان روز در بزرگداشت تمرین‌کنندگانی که تحت آزار و شکنجه ح.ک.چ درگذشتند، مراسم شمع‌افروزی برگزار کردند.

این فعالیت‌ها با حمایت گسترده‌ای از سوی عموم مواجه شد. مردم زیادی دادخواست را امضاء و نقض حقوق بشر به دست ح.ک.چ را محکوم کردند و از اقدامات تمرین‌کنندگان برای متوقف کردن آزار و شکنجه ح.ک.چ حمایت خود را ابراز کردند. مردم چینی فرصتی یافتند تا از سازمان‌های کمونیستی که قبلاً در چین عضو آنها شده بودند، خارج شوند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در میدان کینگ جورج در بریسبین آزار و شکنجه ح.ک.چ را افشا می‌کنند.

عابران دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.

لوکاس فیلدینگ یکی از ساکنان محلی گفت که عمل برداشت اجباری اعضای بدن ح.ک.چ به‌خاطر سود و منفعت، بی‌سابقه و شیطانی است و هر فرد با وجدانی باید قدم پیش گذاشته تا به آن «نه» بگوید. او کاملاً با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون گونگ موافق بود و با افرادی که تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند ابراز همدردی کرد. او همچنین خواست تا با اشاعه این موضوع از طریق صفحه فیسبوکش کمک کند تا مردم بیشتری در دنیا درباره آزار و شکنجه مطلع شوند.

بیلی داک و کالین کوالو اهل مک‌کوآری از نیوساوت ولز به طور داوطلبانه به بچه‌های معلول کمک می‌کنند. آنها از شنیدن عمل شنیع برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به دست ح.ک.چ شوکه شدند و آن را جرم وحشتناک دولتی خواندند. آنها گفتند جمع‌آوری امضاء توسط تمرین‌کنندگان بسیار مهم است. بیلی پس از امضای دادخواست به تمرین‌کننده‌ای گفت: «مردم بیشتری باید بیایند و امضاء کنند. تنها راه فشار به حزب کمونیست، افشای جرم است.» آنها تعدادی از مطالب اطلاع‌رسانی را برداشتند و گفتند می‌خواهند بیشتر کمک کنند تا آزار و شکنجه متوقف شود.

بیلی داک و کالین کوالو.

وایو برال و ابی رای برای صلیب سرخ کار می‌کنند. آنها از جرم برداشت اجباری اعضای ح.ک.چ خشمگین شدند و فوراً دادخواست را امضاء کردند و پرسیدند چطور می‌توانند بیشتر کمک کنند. گفتند: «این یک فاجعه انسانی است! باید متوقف شود!»

آلیتاسی مارشال که دانشجوی مددکاری اجتماعی در دانشگاه فناوری کویینزلند است، دادخواست را امضاء کرد و گفت که در میان بی‌عدالتی‌های اجتماعی، آزار و شکنجه و خصوصاً برداشت اجباری اعضای بدن بدترین است و در دنیای غرب غیر قابل تصور است.

آلیتاسی مارشال تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تشویق می‌کند تا هرگز تسلیم نشوند!

آلیتاسی از شنیدن خبر تصویب قطعنامۀ 343 در کنگره آمریکا خوشحال بود و گفت که پارلمان استرالیا نیز باید قطعنامه مشابهی را تصویب کند. او به تمرین‌کنندگان فالون گونگ گفت: «آزار و شکنجه را متوقف کنید! هرگز تسلیم نشوید!»

بسیاری از افراد چینی از این فرصت استفاده کردند تا از حقایق فالون گونگ آگاه شوند. کشیش جوانی از استان شاندونگ از اهمیت ترک سازمان‌های کمونیستی بی‌اطلاع بود. تمرین‌کننده‌ای گفت که فالون گونگ یک روش تزکیه از مدرسه بودا بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. اما ح.ک.چ تصمیم گرفت تمرین‌کنندگان بی‌گناه فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار دهد و این عمل ح.ک.چ را به نابودی می‌کشاند. سرنوشت مردمی که با سازمان‌های کمونیستی عهد بسته‌اند به تقدیر ح.ک.چ بسته است اما اگر این سازمان‌ها را ترک کنند به این معنی است که دیگر همراه با ح.ک.چ مدفون نمی‌شوند.

مرد جوان از شنیدن اهمیت این موضوع خوشحال شد. او نه فقط خودش سازمان‌ها را ترک کرد بلکه از جانب خانواده‌اش در چین نیز این کار را کرد.

یک زوج جوان چینی مدت زیادی با یک تمرین‌کننده فالون گونگ صحبت کردند و درباره بسیاری از جزئیات آزار و شکنجه مطلع شدند.

آنها یک نسخه از کتاب نه شرح و تفسیر حزب کمونیست و یک دی‌وی‌دی گرفتند و با خوشحالی موافقت کردند سازمان‌های کمونیستی که قبلاً عضو آنها شده بودند را ترک کنند و بسیار سپاسگزار بودند.

مراسم شمع‌افروزی در سوگواری تمرین‌کنندگان فالون گونگ که تحت آزار و شکنجه ح.ک.چ کشته شدند.