(Minghui.org) مرد 66 ساله‌ای در شهر مودانجیانگ در حالی‌که به‌خاطر باورش به‌مدت 10 سال زندانی بود، تحت شکنجه قرار گرفت. او بعد از اینکه در سال 2011 آزاد شد، هرگز از صدمات و بیماری‌های ناشی از آزار و اذیت‌ها بهبود نیافت و در 31 اکتبر 2017 درگذشت.

آقای هوانگ گوئودونگ در فوریه 2001 دستگیر و چند ماه بعد به‌خاطر خودداری از انکار فالون گونگ به ده سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حزب کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. به او اجازه داده نشد که درخواست تجدیدنظر ارائه دهد.

مأموران در زندان مودانجیانگ آقای هوانگ را در معرض شکنجه‌های مختلفی قرار دادند. یک بار با باتوم الکتریکی به آلت تناسلی‌ و مقعدش شوک وارد کردند و او را به‌طور منظم تحت ضرب‌وشتم نیز قرار دادند. یک دهه شکنجه باعث خسارات برگشت‌ناپذیری بر سلامتی آقای هوانگ شد و در نهایت او زندگی‌اش را ازدست داد.

دستگیری، بازجویی همراهِ شکنجه و محکومیت

آقای هوانگ شب اول فوریه 2001 به خانه آمد و متوجه شد دو مأمور پلیس داخل خانه‌اش منتظر او هستند. آنها او را به اداره پلیس نانشان بردند و آنجا با شکنجه مورد بازجویی قرار گرفت.

معاون میائو چیانگ و مأمورانش، آقای هوانگ را برای کل روز از دست‌بند آویزان کردند. آنها به‌قدری شدید او را تحت ضرب‌وشتم قرار دادند که چند بار بی‌هوش شد. قبل از اینکه دوباره کتک زدنش را شروع کنند، خلال دندان را در دنده‌هایش فرو می‌بردند تا او را بیدار کنند.

زمانی که جلسه طولانی شکنجه به‌پایان رسید، آقای هوانگ دچار بی‌اختیاری در کنترل ادرار و سرش به‌شدت متورم شده بود. در هرکجای اتاقِ شکنجه لکه‌های خون به چشم می‌خورد.

چند روز بعد آقای هوانگ را به یک بازداشتگاه محلی منتقل کردند و در آنجا شکنجه ادامه یافت. در نتیجۀ جراحاتش به‌مدت دو روزِ متوالی قادر به غذا خوردن نبود. همسرش مکرراً خواهان آزادی‌اش شد، اما بی‌فایده بود.

آقای هوانگ دچار اسهال نیز شد. زندانی مسئول آماده‌سازی غذا فاش کرد که غذاهای داده شده به آقای هوانگ آغشته به داروهایی بوده است.

در عرض چند ماه آقای هوانگ را تا مرحله‌ای تحت شکنجه قرار دادند که نمی‌توانست راه برود، بنشیند یا صحبت کند، اما باز هم به او دستور داده شد در 12 دسامبر 2001 در دادگاه حاضر شود.

خانواده‌اش متوجه شدند که او را با پابند به اتاق دادگاه حمل کرده‌اند و چند نفر از ضابطان دادگاه او را روی صندلی نگه‌داشته بودند. مردی که زمانی سالم بود، لاغر و نحیف به‌نظر می‌رسید و در طول دادگاه دائماً ناله می‌کرد.

ازآنجاکه آقای هوانگ قادر به جواب دادن به سؤالات نبود، قاضی جلسه دادگاه را به بعد مؤکول کرد. از آن زمان تاکنون جلسه جدیدی برگزار نشده است. طولی نکشید که خانواده آقای هوانگ متوجه شدند او به ده سال حبس محکوم شده است.

درحالی‌که آقای هوانگ در حبس بود، همسرش لی شیوچین و پسرشان نیز در اوت 2004 به‌خاطر تمرین فالون گونگ دستگیر شدند. پلیس 50 هزار یوآن پول نقد را نیز از خانه‌اش غارت کرد.

آزار و اذیت مداوم در زندان مودانجیانگ

آقای هوانگ در طول حبسش در زندان مودانجیانگ دائماً مورد آزار و اذیت قرارگرفت.

در سال 2003 برای مدتی مجبور شد از ساعت 5 صبح تا 10 بعدازظهر توپ فوتبال درست کند. طی آن زمان، روزانه یک تکه نان بخارپز کوچک به او داده می‌شد. اگر نمی‌توانست سهمیه کاری روزانه‌اش را تمام کند، مجبور می‌شد کار را به سلولش ببرد و آنجا انجام دهد.

مأموران ژانگ جیاون و وانگ جیجون در 20 سپتامبر 2004 سه مرتبه با باتوم الکتریکی به‌طور هم‌زمان به او شوک وارد و سپس او را از نرده‌ای فلزی آویزان کردند.

مأموران یو فوگانگ، وو شوئه‌جون، هه گوانگشنگ، لی جون و پی شنگلیه در 8 مارس 2005 او را شدیداً مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

در 23 فوریه 2006 به‌مدت 15 روز در سلول انفرادی حبس شد. به او روتختی کافی داده نمی‌شد و هوا به‌قدری سرد بود که نمی‌توانست بخوابد. مأموران روزانه فقط یک تکه نان کوچک بخارپز برای خوردن به او می‌دادند. یک روز با باتوم الکتریکی به آلت تناسلی و مقعدش شوک وارد کردند. پس از آن او برای مدتی طولانی دچار بی‌اختیاری در دفع ادرار شد.

در 18 آوریل 2006 او را مورد ضرب‌وشتم شدید قرار دادند. او نتوانست آن را تحمل کند و سرش به یک لوله بخاری برخورد کرد که باعث خونریزی شدید سرش شد. مأموران به او دستبند و پابند زدند و او را به‌مدت 15 روز دیگر در سلول انفرادی حبس کردند.

آقای هوانگ در کمتر از دو ماه بعد، در 3 ژوئن دوباره به سلول انفرادی فرستاده شد و مجدداً با باتوم الکتریکی به او شوک وارد کردند.

زندان در 30 مارس 2007 به‌منظور بدنام کردن فالون گونگ جلسه‌ای برگزار کرد. آقای هوانگ فریاد زد: «به استادم ]بنیانگذار فالون گونگ[ تهمت نزنید!»

مأموران او را زیر مشت و لگد گرفتند. با باتوم‌های الکتریکی به او شوک نیز وارد کردند تاجایی که قادر به حرکت نبود. سپس او را به‌مدت 8 روز در سلول انفرادی حبس کردند که طی آن زمان او را با پابند به حلقه‌ای روی زمین بستند، به‌طوری که نمی‌توانست بایستد یا به اطراف حرکت کند. مأموران گاهی او را تحت ضرب‌وشتم نیز قرار می‌دادند.

او پس از آن برای مدت طولانی دچار ادرار خونی شد.

مأموران دوباره در 2 آوریل 2007 او را در سلول انفرادی حبس کردند. به‌محض اینکه به او اجازه بیرون رفتن دادند، او را مجبور به انجام کارهای اجباری سخت کردند.

زندان در اکتبر 2009 روش شکنجه جدیدی را در رابطه با تمرین‌کنندگان فالون گونگ بکار گرفت. دست و پای آقای هوانگ را بستند و قبل از اینکه به‌طور مکرر آب سرد رویش بریزند، دهانش را با نوار بستند. او پس از آن دچار تب بالایی شد. سپس مأموران قبل از اینکه زمانی برای بهبود داشته باشد، دوباره از این روش شکنجه استفاده کردند. او هفت مرتبه در معرض این نوع شکنجه قرار گرفت.