(Minghui.org) انجمن فالون دافای شرق امریکا، نمایشگاه بین‌المللی هنری جن،شن،رن را در ساختمان پارلمان ایالتی نیویورک در آلبانی، شهر نیویورک در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مارس ۲۰۱۶ (دوشنبه و سه‌شنبه) برگزار کرد.

این نمایشگاه با ۲۰ تابلوی نقاشی، تجلی زیبایی و رحمت فالون دافا و شهامت تسلیم‌نشدنی تمرین‌کنندگان فالون دافا بود که در حمایت از باورشان در رویارویی با آزار و شکنجه در چین از خود نشان می‌دهند.

برای نمایندگان دولت که در ساختمان کنگره کار می‌کنند از روز دوشنبه تا چهارشنبه روزهای کاری شلوغی است و شهروندان می‌توانند در روز سه شنبه به نمایندگان‌شان مراجعه کنند. این نمایشگاه چشم‌نواز در راهرویی برگزار شد که غالب اوقات نمایندگان دولت از آن عبور می‌کنند.

جفریون ال. آئوبری نماینده مجلس نیویورک در منطقه ۳۵ دادخواستی را در حمایت از فالون گونگ امضاء کرد.

تمرین‌کننده‌ای در حال توضیح دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ در چین برای بازدید‌کنندگان.

بازدید مشاهده هر یک از نقاشی‌ها را آرام و با دقت نگاه می‌کنند و شرح تصاویر را مطالعه می‌کنند.

بازدید‌کننده‌ای در حال امضای دادخواستِ حمایت از فالون گونگ


خانم ژنگ، هماهنگ‌کننده‌ای که نقش سازمان‌دهی میزبانی را برعهده داشت، گفت: «هدف از این نمایشگاه این است که تمام اعضای مجلس قانونگذاری نیویورک، هر دو مجلس نمایندگان و سنا، همراه با کارکنان خود، از موضوع آزار و شکنجه فالون گونگ در چین مطلع شوند و از فالون گونگ حمایت کنند.

جک مارتینز، یکی از اعضای مجلس سنای ایالت نیویورک، از حامیان مالی این نمایشگاه بود و برای نشان دادن حمایت خود شخصاً از آن بازدید کرد.


جک مارتینز، یکی از اعضای مجلس سنای ایالت نیویورک، حمایت مالی این نمایشگاه را به‌عهده داشت و برای نشان دادن حمایتش شخصاً از نمایشگاه دیدار کرد. او گفت: «هیچ جایگاهی در جهان برای حزب کمونیست چین وجود ندارد. فالون گونگ یک مدرسه تمرین تزکیه سنتی خوب است. هر یک از ما باید از اصول آن پیروی کنیم. حقیقت، نیکخواهی و بردباری هر یک از ما را ترغیب می‌کند.»

او همچنین نشان داد که از اینکه می‌بیند همکارانش در آنجا حضور پیدا کرده‌اند تا اطلاعات بیشتری را کسب و دادخواست حمایت از فالون گونگ را امضاء کنند، بسیار خوشنود است.

لین کوئی، یکی از کارکنان که در ساختمان پارلمان کار می‌کند، با مشاهدۀ آزار و شکنجه مردم بی‌گناه به گریه افتاد. او گفت: «من از وجود چنین چیزهایی احساس بدبختی می‌کنم. من دربارۀ این موضوع نگران هستم. همه باید نگران باشند، این چنین چیزهایی نباید اتفاق بیفتد.»

آقای هوانگ، یکی از ساکنان آلبانی، گفت که نقاشی‌ها او را تحت تأثیر قرار دادند.


آقای هوانگ، یکی از ساکنان آلبانی، گفت: «آن متأثرکننده است. یک دولت می‌تواند چنین کارهایی در حق مردمش انجام دهد.» او در حالی که به نقاشی باعنوان «فراخوان خالص» اشاره می‌کرد گفت: «او دهانش را باز نمی‌کند، اما احساس درونی‌ قلبش را بیان می‌کند.»

برخی از بازدید‌کنندگان دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه در چین سؤالات بیشتری را مطرح می‌کردند. بسیاری از آنها دادخواست را امضاء کردند و افکار خود را در کتاب مهمان نوشتند. در ذیل برخی از عبارات نوشته شده در کتاب مهمان را ارائه می‌کنیم:

«نمایشگاهی از صلح و نیک‌خواهی، ادای احترام به روح انسان.»

«طبیعت و چگونگی رحمت مهار نمی‌شود؛ وظیفه ما محافظت از آن موجودات ذی‌شعوری است که آسیب‌پذیر هستند. جهان دارای عشق و صلح ممکن می‌شود، اگر ما آن را انتخاب کنم.»

«چنین شیوه زیبا و قدرتمندی برای بیان این ماجرای غم‌انگیز. متشکرم!»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155982.html