(Minghui.org)

توضیح تصویر: پدر و دختری درحال گوش کردن به سخنان یک تمرین‌کننده فالون گونگ هستند که درباره خروج از سازمان‌های حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ)  برای دستیابی به آینده‌ای بهتر توضیح می‌دهد. این تمرین‌کننده به تابلویی اشاره می‌کند که رویش نوشته شده: «آسمان‌ به چین برکت ارزانی می‌دارد»، «خروج از سازمان‌های ح.‌.ک‌چ» و «سقوط ح‌ک‌چ تعهد آسمان‌ است».

در زیر، شعر این هنرمند آمده است. در میان هنرمندان چینی چنین چیزی مرسوم است که همراه نقاشی‌های خود یک شعر می‌سرایند.

چرخ تاریخ سال دیگری را آغاز می‌کند،
سرزمین الهی غرق در مه و دود است، آسیب دیده و رو به زوال؛
آشفتگی‌های سیاسی یکی پس از دیگری [می‌آیند]،
مردم به چیزی جز پول اهمیت نمی‌دهند.

زندگی کوتاه است با شادی‌های کم،
لطفاً به توصیه‌های صمیمانه‌ام گوش کنید:
فرهنگ باستانی چین ریشه در الهیات دارد،
بودیسم، کنفسیونیسم و دائوییسم طی نسل‌ها منتقل شده است.

قهرمانان سلسله پس از سلسله ظاهر شدند،
درحالی‌که آسمان به آنها برکت ارزانی داشت و زمین حمایتشان کرد؛
به جز این آخرین؛
کمونیسم این تمدن را تحقیر می‎کند.

توهم، تعهد به پیروی از شیطان،
بدون آگاهی از اژدهای قرمز شرور در مسیر بدون بازگشت؛
ندایی نیک‌خواهانه از آسمان [به گوش می‌رسد]،
در تلاش برای نجات نسل‌ها از آرماگدون (روز داوری).

درحالی‌که زندگی پس از زندگی در این دنیای خاکی رنج می‌کشیم،
گرمی تمرین‌کنندگان این بدنامی شوم را نابود می‌کند؛
دیگر جای هیچ شکوه‌ای از صبر بی‌پایان و نومیدی نیست،
با فروپاشی حزب، آینده‌ای روشن در انتظارمان است.